Romeinse strijdwagen

Romeinse strijdwagen

  • Het Latijn heeft er twee woorden voor: een biga is een door twee paarden getrokken strijdwagen en een quadriga is een door vier paarden getrokken strijdwagen.
  • In het Romeinse Rijk werden strijdwagens niet gebruikt in de krijgsvoering, maar voor wagenrennen of processies, waarbij ze konden getrokken worden door niet meer dan tien paarden of zelfs door honden, tijgers of struisvogels. De voornaamste plaats waar men wagenrennen hield was het Circus Maximus, gelegen in de vallei tussen de Palatijn en de Aventijn te Rome. De renbaan bood plaats aan 12 strijdwagens, en de beide zijden van de renbaan waren van elkaar gescheiden door een spina in het midden.
    In deze wagen rijden we meestal met 4 paardjes naast elkaar(Quadriga).
  • Deze wagen weegt ongeveer 100 kg.