Spider

Spider

  • Dit is een presentatiewagen. Een vierwielig sportrijtuig uitgevoerd met een tweepersoons koetsierszit en achterop
    een groomzit.
  • Met deze wagen rijden we vier- en zesspan en wordt meestal gebruikt voor allerlei shows en feestelijkheden.
  • Deze wagen weegt 175 kg.